Кои сме ние

Книгопис е ново издателство.

Формалното начало е на 1 ноември 2012 година, когато е подписан учредителният му акт.

Истинското начало е на 1 март 2013 година, когато излиза първата му книга.

Книгопис ще се стреми да бъде добро издателство.

С добър литературен вкус.

С добра делова култура.

С добър пазарен усет.

С добри автори.

С добър екип.

И най-важното – с добро име.

Книгопис има амбиции за добро място на пазара, но няма илюзии, че пазарната надпревара ще е лесна. Пред Книгопис са няколко хиляди регистрирани, няколкостотин действащи, няколко десетки силни и няколко доминиращи издателства.

В тази надпревара Книгопис ще спазва правилата и се надява всички да ги спазват.

Книгопис ще бъде добър партньор и ще очаква добро партньорство.

Книгопис ще търси читателите и ще очаква читателите да търсят книгите му.

Книгопис започва пътя си в очакване на добро бъдеще.

С надеждата, че летописът на Книгопис предстои.

Георги Александров

Нагоре